Ontstaan Nieuws Agenda Concerten Kaartverkoop facebook

Home ontstaan

Een stukje geschiedenis

Sub Umbra betekent "in de schaduw" maar voor ons niet zomaar in de schaduw. De naam van onze vereniging legt een verband met de boom in de kerk van Meerveldhoven, met daarin het beeldje van Maria.

De harmonie werd opgericht op 7 maart 1934 op initiatief van de heer A.P. van den Wildenberg. Als eerste dirigent werd de heer J. Dietz aangesteld, die op 17 april startte met de eerste theorielessen en op 18 oktober 1934 met de eerste repetitie. Op 6 juni 1937 behaalde de harmonie de eerste prijs, 51 punten, in de vierde afdeling tijdens een federatief concours in Vught.

Gedurende de oorlogsjaren lagen de activiteiten van de harmonie geheel stil. Op 16 mei 1946 werd Frans van Abeelen de nieuwe dirigent. Hij behaalde met Sub Umbra diverse successen en de harmonie promoveerde in ongeveer 8 jaar van de derde naar de vaandel afdeling van de KNFM (Koninklijke Nederlandse Federatie van Muziekverenigingen). Voor zover na te gaan was dit nog nooit eerder gepresteerd door welke muziekvereniging dan ook. Na deze glorieuze tijden volgden er enkele moeilijke jaren waarin het niet mogelijk was aan concoursen deel te nemen.

Sinds 1984, onder leiding van Pierre Bakker (dirigent vanaf 1972), is harmonie Sub Umbra weer terug in de vaandel afdeling of, zoals dit nu heet de "Eerste divisie". In 2001 nam Pierre Bakker afscheid van de harmonie na meer dan 25 jaar. Hij heeft zijn dirigeerstokje doorgegeven aan Sef Pijpers. Ook onder leiding van Sef Pijpers geeft de harmonie blijk van hoge ambities door op het concours in november 2002 een uitstekend resultaat te halen, nl. een eerste prijs met wimpel en lof der jury en in 2005 een goede eerste prijs.

De in 1956 opgerichte slagwerkgroep komt ook uit in de hoogste afdeling van de KNFM, dankzij de instructeur Jan Bierens. Na zijn overlijden werd Henk van Rooij de instructeur van onze tambours. Onder zijn bekwame leiding bleef het hoge niveau van de drumband gehandhaafd. Daarna heeft de drumband een aantal jaren onder leiding van Jeroen Engel en Anthony Vogels gestaan. In 2010 is gekozen om als drumband verder te gaan onder de naam SUpercussion, waar SU voor Sub Umbra staat. SUpercussion staat momenteel onder leiding van Marcel te Brake.

Laatste nieuws Sub Umbra:
04/07: Geslaagden Art4U
24/06: MidZomerNachtFestival
17/06: Roefeldag
01/05: Nieuwe dirigent
--- Kijk bij NIEUWS ---
Zondagmiddag 19 november
Middagconcert met Arjan Gaasbeek als nieuwe dirigent harmonieorkest. Alle geledingen treden op.
De Schalm